:. Profil
     firmy
  :. Tatranský profil z PVC   :. Okná a dvere   :. Zatieňovacia technika   :. Garážové brány
  :. Povrchová úprava   :. Umelecké kováčstvo   :. Vzduchotechnika   :. Nafukovacie haly

informácie .: 

fotogaléria .: 

technológia .: 

dokumentácia .: 

cenník .: 

kontakt .: 
 


D
nešný trend v stavebníctve uprednostňuje v exteriéri používať stále viac výrobkov z plastov. My Vám ponúkame tatranský profil z PVC. 
Obľubu u zákazníkov si získal vďaka svojim prednostiam, ktorými sú:

• moderný estetický vzhľad
• tepelná izolácia
• vynikajúca odolnosť voči vplyvom
  prostredia
• jednoduchá montáž
• minimálna údržba – možnosť umývania
• recyklovateľnosť


Slovenský výrobok