:. Profil
     firmy
  :. Tatranský profil   :. Okná a dvere   :. Zatieňovacia technika   :. Garážové brány
  :. Povrchová úprava   :. Umelecké kováčstvo   :. Vzduchotechnika   :. Nafukovacie haly

informácie .: 

pieskovanie .: 

zinkovanie .: 

práškové    
nanášanie    
farieb .:
 

dokumentácia .: 

cenník .: 

kontakt .: 
 

P
ieskovanie – prevádzame oceľovými drťami frakcie GL40 v boxe do dl´žky 14m. Frakcie pieskovacej drte môžeme meniť podľa požiadaviek zákazníka.